Par projektu un ieguvumiem no tā

No 163 projektiem, kas tika iesniegti projektu konkursā  „Sprīdis labākai dzīvei 2014”, pirmo atlases kārtu ir pārvarējuši 27, bet otro ( pēc tautas balsojuma) -7. Starp tiem novada ģimnāzijas projekts "3D drukāšanas laboratorija skolu jauniešiem". Projekta pieteikuma autori ir ANĢ datorskolotāji un ekonomikas skolotāja.

PROJEKTA FINANSNU LĪDZEKĻI: 900 €- Aizkraukles Novada domes finansējums,

3500 € Rietumu Bankas labdarības fonda (RBLF) finansējums.


Projekta mērķis: Realizēt „Jauniešu tehniskā radošuma atbalsta centra” izveides pirmo posmu — iekārtot 3D drukāšanas laboratoriju Aizkraukles novada ģimnāzijā.

Realizējot  projektu  labuma guvēji būs:

·         Mūsdienu tehnoloģijās ieinteresēti 14–20 gadus veci Aizkraukles novada skolu: Aizkraukles novada ģimnāzijas, Aizkraukles 1. vidusskolas, Aizkraukles Profesionālās vidusskolas, Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas skolēni, aptuveni  10% no kopskaita jeb 80–90 jaunieši.

·         Aizkraukles Izglītības pārvaldes koordinēto 4 novadu  (Aizkraukles, Skrīveru, Neretas un Jaunjelgavas) skolu jaunieši, kuri būs „Jauniešu tehniskā radošuma atbalsta centra” sniegto iespēju izmantotāji pēc šī projekta realizācijas.

Netiešie labuma guvēji

·         Ģimenes, kuru bērni bez maksas iegūs mūsdienīgas, informatīvajās tehnoloģijās balstītas karjeras attīstīšanas iespēju.

·         Pedagogi, kuri varēs demonstrēt teorētisko zināšanu praktisko pielietojamību un nostiprināt starpdisciplinārās prasmes skolēnos.

· Sabiedrība, kas sagaida radošas, mūsdienīgas iniciatīvas no jauniešiem.
Projekta ietvaros realizēsim šādas aktivitātes:


1.      Fakultatīva „Datorizētā projektēšana” mācību programmas papildināšana ar tēmām, kas saistītas ar 3d drukāšanu,

2.      Projektā nepieciešamo materiālo resursu iegāde:

2.1.   3d printeris un drukāšanas izejmateriāli,

2.2.   Dators ar OEM programmatūru

2.3.   Ekrāntveršanas programma Snagit

2.4.   Laboratorijas mēbeles

3.      Laboratorijas iekārtošana

3.1.   Telpas un mēbeļu sakārtošana

3.2.   Datortehnikas uzstādīšana, instalēšana

4.      3D drukāšanai nepieciešamās programmatūras un tehnikas apgūšana projekta realizētāju lokā,

5.      Apmācības kursa „3D drukāšana”  sagatavošana

5.1.   Mācību programmas izveide

5.2.   Drukātu mācību materiālu sagatavošana 8 stundu klātienes apmācībai

5.3.   2 mācību video lekciju sagatavošana

6.      Novada skolu pedagogu un skolēnu apmācīšana. Apmācības paredzētas skolēnu rudens brīvlaikā kā praktiskas darbnīcas, kur pāros strādātu skolēni un viņu skolotāji (1-2 skolotāji un tik pat skolēni no katras novada skolas - Aizkraukles novada ģimnāzijas, Aizkraukles 1. vidusskolas, Aizkraukles Profesionālās vidusskolas, Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas).


Pēc projekta finansējuma apgūšanas plānojam „Jauniešu tehniskā radošuma atbalsta centru” veidot kā inovāciju atbalsta bāzi skolēniem no četru novadu (Aizkraukles, Skrīveru, Neretas un Jaunjelgavas) skolām, kuras šobrīd koordinē Aizkraukles Izglītības pārvalde.

„Jauniešu tehniskā radošuma atbalsta centra” plānotie darbības virzieni:

· daļējas klātienes IT apmācība četru novadu ieinteresētajiem skolēniem (video lekcijas, klātienes nodarbības),

· 3D drukāšanas iespēju piedāvāšana skolām,

· jaunāko tehnoloģiju demonstrācijas karjeras izglītības pasākumos,

· atbalsts prototipu veidošanā zinātniski pētniecisko darbu un skolēnu mācību uzņēmumu ideju realizētājiem,

·  konkursi skolēniem, izmantojot minētās tehnoloģijas.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .